Partner van In Dialoog....

 

 

Rusz Bisecker Vacca

Conceptueel Kunstenaar | Luisteraar en Vragensteller | Beslisbegeleider | ComingOutCoach 

“In gesprek blijven en luisteren naar elkaar, dan komt het goed.”

Verschillen overbruggen, verbindingen leggen en kijken wat er WEL kan in onmogelijke situaties, het loopt als een rode draad door mijn leven. Overal waar mensen willen of moeten samenwerken en oplopen tegen gedoe, spanningen of weerstand, zie ik eindeloze mogelijkheden. 

Geweldloosheid, verzoening en aandacht zijn mijn sleutelwoorden.

Als mediator, trainer en short term coach is haar kracht het simplificeren en verhelderen van complexe problemen en processen. Ze heeft een scherp oog, luistert zonder oordeel, hoort nergens van op en is recht door zee.

 

Ook werkt ze op gebied van seksuele diversiteit. Bij EduDivers als leerlingparticipatie-begeleider en bij het COC als Coming Out Coach/Trainer. En ze traint en coacht transgenders in alle fases.

 

Ze is Rots en Water trainer en heeft een passie voor herstelbemiddeling (dader/slachtoffer-issues).

 

Verder is Rusz mediator, senior trainer en ontwikkelaar bij stichting Mediation door Leerlingen.

 

 

Website:  Rusz Bisecker Vacca

 

 

Terug naar: Partners