Partner van In Dialoog....

 

 

De Waart Mediation

(diverse trainingen mediationvaardigheden, (groeps)mediation)


Jacques de Waart is zelfstandig gevestigd mediator. Hij heeft tot doel ondernemingen,
overheden en particulieren in staat te stellen constructief om te gaan met belangentegenstellingen.


Hij heeft ruime ervaring in het bemiddelen van zeer uiteenlopende geschillen binnen
en tussen organisaties (ondernemingen, overheid en andere non profit organisaties).

 

Hiernaast is hij gespecialiseerd in groepssituaties met meerdere partijen, zoals bijvoorbeeld:
fusies, bedrijfsopvolging en -splitsing, directieteams, buurtgeschillen, nalatenschappen, ondernemingsraden, projectontwikkeling en arbeidsverhoudingen. Hij is mede auteur van "Groepsmediation, dynamiek, procesontwerp en werkvormen’’ (2008) uit de NMI kennisreeks.

 

Tot slot heeft hij veel ervaring met ééndaags-mediation, een mediationvorm voor grotere (internationale) commerciële geschillen.

 

Jacques de Waart verzorgt in binnen- en buitenland diverse trainingen op het gebied van mediation, communicatie en conflicthantering.

 

 

Website:  Jacques de Waart

 

 

Terug naar: Partners